• شماره تماس

    09123062776 - 02122257697

  • آدرس

    تهران خیابان شریعتی ابتدای بلوار میرداماد خیابان رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4

جدید ترین عنوان ها

قانون بیمه

نام نویسنده
قانون بیمه

قانون بیمه

ادامه مطلب ...

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی

نام نویسنده
نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی

ادامه مطلب ...

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

نام نویسنده
اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

ادامه مطلب ...

افتتاح سامانه پیام کوتاه اسکودا

نام نویسنده
افتتاح سامانه پیام کوتاه اسکودا

افتتاح سامانه پیام کوتاه اسکودا

ادامه مطلب ...

ضمان معاوضی

نام نویسنده
ضمان معاوضی

ضمان معاوضی

ادامه مطلب ...

دانش سنتی در سطح بین المللی و ضرورت پیاده سازی آن در حقوق ایران

نام نویسنده
دانش سنتی در سطح بین المللی و ضرورت پیاده سازی آن در حقوق ایران

دانش سنتی در سطح بین المللی و ضرورت پیاده سازی آن در حقوق ایران

ادامه مطلب ...

قراردادهای انتقال دانش فنی Know-How Agreement

نام نویسنده
قراردادهای انتقال دانش فنی Know-How Agreement

قراردادهای انتقال دانش فنی Know-How Agreement

ادامه مطلب ...

قانون نفت

نام نویسنده
قانون نفت

قانون نفت

ادامه مطلب ...

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

نام نویسنده
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

ادامه مطلب ...

تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی

نام نویسنده
تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی

تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی

ادامه مطلب ...

معرفی اجمالی و کاربردی آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری

نام نویسنده
معرفی اجمالی و کاربردی آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری

معرفی اجمالی و کاربردی آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری

ادامه مطلب ...