• شماره تماس

    09123062776 - 02122257697

  • آدرس

    تهران خیابان شریعتی ابتدای بلوار میرداماد خیابان رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4

جدید ترین عنوان ها

روز مرگ داوری

نام نویسنده
روز مرگ داوری

روز مرگ داوری

ادامه مطلب ...

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

نام نویسنده
چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

ادامه مطلب ...

دیدگاه اساتید دانشگاه در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
دیدگاه اساتید دانشگاه در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی

دیدگاه اساتید دانشگاه در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

نام نویسنده
سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

ادامه مطلب ...

کشاورز تعیین 110 سکه مهریه، کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
کشاورز تعیین 110 سکه مهریه، کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

کشاورز تعیین 110 سکه مهریه، کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان نیز به شدت خدشه دار می شود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان نیز به شدت خدشه دار می شود

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان نیز به شدت خدشه دار می شود

ادامه مطلب ...

آیین نامه ارایه خدمات الکترونیکی قضایی تصویب شد

نام نویسنده
آیین نامه ارایه خدمات الکترونیکی قضایی تصویب شد

آیین نامه ارایه خدمات الکترونیکی قضایی تصویب شد

ادامه مطلب ...

اینترپل و استرداد مجرمین

نام نویسنده
اینترپل و استرداد مجرمین

اینترپل و استرداد مجرمین

ادامه مطلب ...

با ابلاغ رئیس جمهور؛ متن کامل قانون وجداول بودجه 91 کل کشور منتشر شد

نام نویسنده
با ابلاغ رئیس جمهور؛ متن کامل قانون وجداول بودجه 91 کل کشور منتشر شد

با ابلاغ رئیس جمهور؛ متن کامل قانون وجداول بودجه 91 کل کشور منتشر شد

ادامه مطلب ...

ویژگی قراردادهای کلید در دست (TURNKEY)

نام نویسنده
ویژگی قراردادهای کلید در دست (TURNKEY)

ویژگی قراردادهای کلید در دست (TURNKEY)

ادامه مطلب ...

ضمانت نامه عندالمطالبه متقابل-ترجمه رای دادگاه نیویورک

نام نویسنده
ضمانت نامه عندالمطالبه متقابل-ترجمه رای دادگاه نیویورک

ضمانت نامه عندالمطالبه متقابل-ترجمه رای دادگاه نیویورک

ادامه مطلب ...

اجرای آزمایشی مراقبت الکترونیکی زندانیان از خرداد آغاز می‌شود

نام نویسنده
اجرای آزمایشی مراقبت الکترونیکی زندانیان از خرداد آغاز می‌شود

اجرای آزمایشی مراقبت الکترونیکی زندانیان از خرداد آغاز می‌شود

ادامه مطلب ...

کنوانسیون سازمان ملل در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی

نام نویسنده
کنوانسیون سازمان ملل در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی

کنوانسیون سازمان ملل در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی

ادامه مطلب ...

داوری راهی برای رهایی از اطاله دادرسی است

نام نویسنده
داوری راهی برای رهایی از اطاله دادرسی است

داوری راهی برای رهایی از اطاله دادرسی است

ادامه مطلب ...

الزام دستگاه‌های اجرایی به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی در ابتدای هر سال

نام نویسنده
الزام دستگاه‌های اجرایی به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی در ابتدای هر سال

الزام دستگاه‌های اجرایی به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی در ابتدای هر سال

ادامه مطلب ...

تقلب در اعتبار اسنادی، اعتبار نامه تضمینی، ضمانت نامه مستقل بانکی

نام نویسنده
تقلب در اعتبار اسنادی، اعتبار نامه تضمینی، ضمانت نامه مستقل بانکی

تقلب در اعتبار اسنادی، اعتبار نامه تضمینی، ضمانت نامه مستقل بانکی

ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی بین المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی بین المللی

نام نویسنده
ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی بین المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی بین المللی

ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی بین المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی بین المللی

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 27 10 90-تقسیط وجه سند لازم‌الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 27 10 90-تقسیط وجه سند لازم‌الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن

رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 27 10 90-تقسیط وجه سند لازم‌الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن

ادامه مطلب ...

مفاهیم ضمانت نامه بانکی

نام نویسنده
مفاهیم ضمانت نامه بانکی

مفاهیم ضمانت نامه بانکی

ادامه مطلب ...

ضمانت نامه های بانکی در رویه داوری دعاوی ایران آمریکا

نام نویسنده
ضمانت نامه های بانکی در رویه داوری دعاوی ایران آمریکا

ضمانت نامه های بانکی در رویه داوری دعاوی ایران آمریکا

ادامه مطلب ...