• شماره تماس

    09123062776 - 02122257697

  • آدرس

    تهران خیابان شریعتی ابتدای بلوار میرداماد خیابان رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4

مطالب و مقالات بخش مقالات

بررسی مفاد مشترک ضمانت نامه های بانکی مورد استفاده در تجارت بین الملل

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی مفاد مشترک ضمانت نامه های بانکی مورد استفاده در تجارت بین الملل

بررسی مفاد مشترک ضمانت نامه های بانکی مورد استفاده در تجارت بین الملل

ادامه مطلب ...

شناسنامه

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
شناسنامه

شناسنامه

ادامه مطلب ...

انتقال و توثیق ضمانت نامه مستقل بانکی

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
انتقال و توثیق ضمانت نامه مستقل بانکی

انتقال و توثیق ضمانت نامه مستقل بانکی

ادامه مطلب ...

بحثی در قواعد حاکم بر ضمانت نامه های بانکی

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
بحثی در قواعد حاکم بر ضمانت نامه های بانکی

بحثی در قواعد حاکم بر ضمانت نامه های بانکی

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

حق بهره مندی از محاکمه عادلانه

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
حق بهره مندی از محاکمه عادلانه

حق بهره مندی از محاکمه عادلانه

ادامه مطلب ...

تضمین کالا در تجارت بین الملل-بررسی موضع حقوقی آلمان، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، ایالت متحده

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
تضمین کالا در تجارت بین الملل-بررسی موضع حقوقی آلمان، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، ایالت متحده

تضمین کالا در تجارت بین الملل-بررسی موضع حقوقی آلمان، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، ایالت متحده

ادامه مطلب ...

بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن

بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن

ادامه مطلب ...

نقدی بر قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
نقدی بر قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

نقدی بر قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ادامه مطلب ...

حقوق تجارت الکترونیک

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
حقوق تجارت الکترونیک

حقوق تجارت الکترونیک

ادامه مطلب ...

معرفی شرکت های تجاری

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
معرفی شرکت های تجاری

معرفی شرکت های تجاری

ادامه مطلب ...

بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری

بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری

ادامه مطلب ...

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی

ادامه مطلب ...

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

ادامه مطلب ...

ضمان معاوضی

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
ضمان معاوضی

ضمان معاوضی

ادامه مطلب ...

دانش سنتی در سطح بین المللی و ضرورت پیاده سازی آن در حقوق ایران

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
دانش سنتی در سطح بین المللی و ضرورت پیاده سازی آن در حقوق ایران

دانش سنتی در سطح بین المللی و ضرورت پیاده سازی آن در حقوق ایران

ادامه مطلب ...

قراردادهای انتقال دانش فنی Know-How Agreement

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
قراردادهای انتقال دانش فنی Know-How Agreement

قراردادهای انتقال دانش فنی Know-How Agreement

ادامه مطلب ...

تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی

تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی

ادامه مطلب ...

معرفی اجمالی و کاربردی آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری

ارسالی توسط امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری
معرفی اجمالی و کاربردی آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری

معرفی اجمالی و کاربردی آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری

ادامه مطلب ...